Poesiat & Kater , Brouwerij

Amsterdam, stand 70

Poesiat & Kater is een bierbrouwerij met groot proeflokaal in Amsterdam-Oost. Bij Poesiat & Kater houden we de herinnering in leven aan Van Vollenhoven’s Bierbrouwerij ‘De Gekroonde Valk’, die rond 1900 op de Hoogte Kadijk in Amsterdam stond en de grootste brouwerij van Nederland was. De Van Vollenhoven Brouwerij opende haar deuren in 1733, maar werd in 1949 overgenomen en gesloten.
Bij Poesiat & Kater brouwen we weer als vanouds de Van Vollenhoven bieren, naar de recepten zoals die ook gebruikt werden in de Van Vollenhoven Brouwerij in de vorige eeuw. Daarnaast brouwen we Poesiat & Kater bieren; eigentijdse bieren en specials, vaak gebrouwen in kleine volumes.
De nieuwe brouwerij is vernoemd naar meester-timmerman Bart Poesiat en meester-metselaar Klaas Kater. Zij waren belangrijke ‘werklieden’ van de Van Vollenhoven Brouwerij. Poesiat en Kater waren samen de drijvende kracht achter het werkliedenverbond Patrimonium, die zich inzette voor de rechten en verbeterde werkomstandigheden van de medewerker (tegenwoordig de vakbond CNV) – en het oprichten van de woningbouwcorporatie, die vandaag nog steeds bestaat onder de naam Patrimonium/ Rochedale.

Er zijn nog geen bieren aan deze brouwer gekoppeld.